Obchodní podmínky pronájmu víceúčelové sportovní haly

I. POJMY

Pronajímatel: obec Dolní Třebonín, se sídlem obecního úřadu Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebnonín, IČ 00245852

Sportoviště: sportovní prostor (hala, tělocvična, sauna) ve Sportovně kulturním centru Dolní Třebonín

Zájemce: fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má zájem o pronájem sportoviště

Spoluhráč: fyzická osoba užívající sportoviště společně se zájemcem a pod jeho garancí

Krátkodobý pronájem: jednorázový pronájem sportoviště

Dlouhodobý pronájem: pronájem sportoviště v pravidelném intervalu na dobu delší než 6 měsíců

Rezervační systém: systém elektronické rezervace sportovišť dostupný na webu https://dolnitrebonin.isportsystem.cz

II. PODMÍNKY PRONÁJMU

  1. Krátkodobý pronájem sportovišť je možné sjednat s pronajímatelem prostřednictvím rezervačního systému. Bezprostřední pronájem je možné sjednat také na obecním úřadě, prostřednictvím osoby odpovědné za provoz rezervačního sytému, za podmínky okamžité úhrady nájemného v hotovosti. Dlouhodobý pronájem je možné sjednat na obecním úřadě Dolní Třebonín na základě smlouvy o pronájmu a v ní stanovených podmínkách.
  2. Zájemce má možnost rezervovat si vybrané sportoviště v neobsazeném čase nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 hodinu před zvoleným časem, a to pomocí rezervačního systému, po registraci, ve které uvede své jméno, příjmení, kontaktní telefon, emailovou adresu.
  3. Potvrzení rezervace obdrží zájemce obratem elektronicky na emailovou adresu uvedenou při registraci a současně bude vyzván k úhradě nájemného formou platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o. K úhradě musí dojít nejpozději do 1 hodiny od rezervace, v opačném případě dochází automaticky ke stornu rezervace.
    Online platba:
  4. Výše nájemného vyplývá z aktuálního Ceníku pronájmu sportovních prostor schváleného pronajímatelem.
  5. Zaplacením příslušné částky nájemného je rezervace pro obě strany závazná. Potvrzení o úhradě obdrží zájemce opět elektronicky na emailovou adresu.
  6. Zaplacením nájemného zájemce potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem víceúčelové sportovní haly a že se zavazuje jej dodržovat. Zároveň se zavazuje seznámit s jeho obsahem i své spoluhráče.
  7. Zrušení zaplacené rezervace není možné.
  8. Vrácení zaplaceného nájemného z důvodu neuskutečnění pronájmu je možné pouze z provozních důvodů na straně pronajímatele.

III. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Případné reklamace a stížnosti zasílejte poštou na adresu Pronajímatele nebo elektronicky na e-mail hala@dolnitrebonin.cz.

Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
IČO 00245852, DIČ CZ00245852
Bankovní spojení: 131-794090297/0100

Správce haly: Jiří Krátký – tel. 604 775 330
Administrativa: Hana Karlíková – tel. 724 218 937, hala@dolnitrebonin.cz

Obec Dolní Třebonín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: